BMI - Body Mass Index - określa stopień otyłości lub niedowagiOblicz BMI


WHR - Waist to Hip Ratio - określa stosunek obwodu talii do obwodu bioder.

Zmierz obwód talii:
  • mężczyzna - na wysokości pępka,
  • kobieta - w połowie odległości pomiędzy dolnym brzegiem łuku żebrowego a górnym brzegiem talerza kości biodrowej.

Zmierz obwód bioder:
  • mężczyzna - na wysokości górnej części kości udowej,
  • kobieta – na wysokości największego obwodu bioder.Oblicz WHR


Kalkulator idealnej wagi wg LorenzaOblicz idealną wagę wg Lorenza dla Ciebie.


Współczynniki przemiany materii:
PPM/BMR (podstawowa przemiana materii)
CPM (całkowita przemiana materii).

Wskaźnik PPM – Podstawowej Przemiany Materii
Jest to ilość energii mierzona w spoczynku w przeciągu doby, w kilokaloriach (kcal) potrzebna do podtrzymania podstawowych procesów życiowych np. akcji serca, oddychania, krążenia krwi, pracy mięśni czy utrzymania stałej temperatury ciała.

Wskaźnik CPM – Całkowitej Przemiany Materii.
Jest to całkowity wydatek energetyczny człowieka, to znaczy ilość spalanych kalorii (kcal) w ciągu doby, wydatkowanych zarówno na podtrzymanie podstawowych procesów życiowych jak i związanych z codzienną aktywnością fizyczną związaną z wykonywaną pracą, wysiłkiem fizycznym i podstawowymi czynnościami wykonywanymi w ciągu dnia.

Oblicz współczynniki przemiany materii:

PPM (podstawowa przemiana materii)
oraz
  CPM (całkowita przemiana materii).


Zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie (%) metodą YMCA

Zmierz obwód talii:
  • mężczyzna - na wysokości pępka,
  • kobieta - w połowie odległości pomiędzy dolnym brzegiem łuku żebrowego a górnym brzegiem talerza kości biodrowej.
Oblicz zawartość tkanki tłuszczowej.