Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

 

 1. Administratorem danych osobowych jest by Click – Andrzej Tomczewski z siedzibą w Krakowie (31-315), ul. Radzikowskiego 77/79, wpisanej do CEiDG, NIP: 8881637338, REGON: 122793055 . Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

   

 2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

   

 3. Rejestrując konto klienta, nawiązując czat, telefonując, wysyłając wiadomość lub składając zamówienie w sklepie 5kilomniej.pl, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie serwisu 5kilomniej.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia.

   

 4. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu uzyskania informacji o produktach, usługach sklepu lub/i współpracujących podmiotów.

   

 5. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta, uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.

   

 6. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu do przesyłania danych używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), a hasła do konta klienta przechowywane są wyłącznie w wersji zaszyfrowanej. Administrator danych nie ma możliwości odtworzenia hasła, możliwe jest jedynie jego ponowne nadanie.

   

 7. Wszystkie dane osobowe podawane w formularzu na stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

  §2. Administrator Danych

 

 1. Sklep nasz przetwarza następujące dane klientów: imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, adres dostawy, adres IP komputera.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób korzystających z czatu i formularzy kontaktowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany bądź rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług,

  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

  5. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez nasz sklep, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do bycia informowanym, powiadamianym, zapomnianym oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Powyższe prawa klient może zrealizować poprzez zalogowanie się na konto klienta i wybranie opcji zarządzanie prywatnością (lub kliknięcie w poniższy link: http://5kilomniej.pl/module/x13privacymanager/manage ), a następnie wybranie pożądanej opcji. Klient może również skontaktować się z obsługą sklepu drogą elektroniczną pod adresem mailowym: sklep@5kilomniej.pl, formułując swoje żądanie.
 3. Wszelkie zmiany i żądania zostaną zrealizowane niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@5kilomniej.pl .
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie niezbędnym ze względu na przepisy fiskalno-księgowe, dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne, bądź prawa międzynarodowe obligują nas do retencji danych.
 6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika, podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. UWAGA!!! Anonimizacja, usunięcie lub korygowanie danych przed otrzymaniem przesyłki z zamówieniem może uniemożliwić jej dostarczenie.
 1. Usługodawca udostępniania dane osobowe innym zaufanym podmiotom tylko i wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji zamówienia np. usługa transportowa DPD, PACZKOMAT, POCZTA POLSKA, PACZKA W RUCHU, konsolidacja zamówień i księgowość, czy obsługa płatności.

 1. Wdrożyliśmy anonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 2. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

§3. Pliki cookies

 

 1. Witryna 5kilomniej.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki komputera. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka systemu, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

 4. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy by Click w celu optymalizacji działań.

 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki :

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 6. Użytkownik w momencie wejścia na stronę po raz pierwszy, lub po wprowadzeniu zmian proszony jest o zaakceptowanie wykorzystywania plików cookies. W każdej chwili użytkownik ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajduje się w linkach poniżej:

  Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1

   

  Internet explorer

  https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

   

  Safari

  https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=pl_PL

   

  Firefox

  https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

   

  Opera

  http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html

   

 

Kraków 24.05.2018


Koszyk z zakupami
Proteinowy drink

Najczęściej kupowane

Producenci

Niezbędnik

Dostawcy

 • Herbalife