Sklep internetowy 5kilomniej.pl, działający pod adresem 5kilomniej.pl. prowadzony jest przez firmę by Click – Andrzej Tomczewski , ul.Radzikowskiego 77, 31-315 Kraków, nr NIP 8881637338, numer REGON 122793055, ID Herbalife 3314310255 email : atom@interia.pl Telefon: 601943228

Słowniczek:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://5kilomniej.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Pay-Pal, PayU lub innych systemów płatności on-line;

 

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

        1.        Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie 5kilomniej.pl

        2.        Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

        3.        Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe 5kilomnie.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 534 555 456 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

        4.        Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz nr telefonu komórkowego. Aby założyć konto należy wypełnić formularz dostępny na stronie http://www.5kilomniej.pl/uwierzytelnianie?back=my-account.php, w tym podać adres email, adres do wysyłki oraz nr telefonu i zaakceptować regulamin. Na podany numer telefonu po akceptacji przez administratora systemu zostanie wysłane hasło dostępu do sklepu.

        5.        Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku zamówień z formą płatności "przy odbiorze" składanych z nowoutworzonego Konta Klienta, Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.

        6.        W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

                   a.  rejestracji konta klienta     

   b.wyboru zamawianych towarów lub usług,

                c.        wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura,

                   d.        wyboru sposobu płatności.

         7.        W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

        8.        W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

                   a.        częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

                  b.        anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

                   c.        Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

         9.        Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

 

 

II.        Zmiany w zamówieniach.

       1.        Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem emaila: sklep@5kilomniej.pl lub telefonicznie pod numerem +48 534 555 456.

 

III.        Ceny towarów.

        1.        Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

                   a.        podawane są w złotych polskich,

                  b.        zawierają podatek VAT,

                   c.        nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

                  d.        nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

        2.        Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

        3.        Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

        4.        Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

        5.        Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o sposobach dostawy dostępna jest na stronie Sposób Dostawy.

 

IV.        Czas realizacji zamówienia.

        1.        Czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi 24h. W przypadku braku towaru w magazynie, może on się wydłużyć do 5 dni. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

        2.        Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

        3.        W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

        4.        Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

V.        Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

        1.        Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

                   a.        płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

                  b.        przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (w przypadku płatności kartą płatniczą należność pobierana jest w chwili złożenia zamówienia),

                   c.        Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

        2.        Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

        3.        W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

        4.        Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność przy odbiorze" Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż "przy odbiorze".

 

VI.        Reklamacje.

1. Sklep 5kilomniej.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, masz prawo do skorzystania z uprawnień określonych w gwarancji produktu.

3. Możesz również złożyć reklamację w sklepie z tytułu rękojmi. W przypadku stwierdzenia wady towaru przysługuje Ci uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.

 "Reklamacja" wraz z oryginałem otrzymanego dowodu zakupu oraz opisem reklamacji (wzór do pobrania TUTAJ).

4.        Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

5. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad.

Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, możesz wybrać między naprawą towaru, wymianą towaru na wolny od wad, obniżeniem ceny towaru lub odstąpieniem od umowy sprzedaży.

 

VII.        Prawo odstąpienia od umowy.

        1.        Zgodnie z ustawa z 24 czerwca 2014r. o "prawach konsumenta, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W Sklepie 5kilomniej.pl Klient, o którym mowa wyżej, może zrezygnować z zakupu w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Klient powinien złożyć oświadczenie o 30 dniowym odstąpieniu od umowy, wypełnić formularz zamówienia detalicznego, dołączyć paragon oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Wzory do pobrania w załączniku stopki ZWROTY I REKLAMACJE  - przekieruj ) Przed dokonaniem zwrotu koniecznie skontaktuj się z nami meilowo : sklep@5kilomniej.pl lub telefonicznie 534 555 456

        2.        Zwracane towary muszą być kompletne. Produkty spożywcze oraz kosmetyczne oraz inne towary, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane muszą być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu. Pozostałe towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

        3.        Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

        4.        Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru) w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

        5.       Sklep zwraca dodatkowo Klientowi koszt dostawy odpowiadającą najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

VIII.        Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

        1.        W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.

        2.        Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie (nadpłata) Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

        3.        Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

IX.        Dane osobowe.

 1.      Administratorem danych osobowych jest by Click – Andrzej Tomczewski z siedzibą w Krakowie (31-315), ul. Radzikowskiego 77/79, wpisanej do CEiDG, NIP: 8881637338, REGON: 122793055  . Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 1.      Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1.      Rejestrując konto klienta, nawiązując czat, telefonując, wysyłając wiadomość lub składając zamówienie w sklepie 5kilomniej.pl, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie serwisu 5kilomniej.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia
 1.      Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu uzyskania informacji o produktach, usługach sklepu lub/i współpracujących podmiotów.
 1.      Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta, uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
 1.      Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu do przesyłania danych używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), a hasła do konta klienta przechowywane są wyłącznie w wersji zaszyfrowanej. Administrator danych nie ma możliwości odtworzenia hasła, możliwe jest jedynie jego ponowne nadanie.
 1.      Wszystkie dane osobowe podawane w formularzu na stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

X.      Administrator Danych

 

 1. Sklep nasz przetwarza następujące dane klientów: imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, adres dostawy, adres IP komputera.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób korzystających z czatu i formularzy kontaktowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany bądź rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
 • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie
 • Usługodawca udostępniania dane osobowe innym zaufanym podmiotom tylko i wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji zamówienia np. usługa transportowa DPD, PACZKOMAT, POCZTA POLSKA, PACZKA W RUCHU, konsolidacja zamówień i księgowość, czy obsługa płatności.
 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez nasz sklep, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do bycia informowanym, powiadamianym, zapomnianym oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Powyższe prawa klient może zrealizować poprzez zalogowanie się na konto klienta i wybranie opcji zarządzanie prywatnością (lub kliknięcie w poniższy link: http://5kilomniej.pl/module/x13privacymanager/manage ), a następnie wybranie pożądanej opcji. Klient może również skontaktować się z obsługą sklepu drogą elektroniczną pod adresem mailowym: sklep@5kilomniej.pl, formułując swoje żądanie.
 3. Wszelkie zmiany i żądania zostaną zrealizowane niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@5kilomniej.pl .
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie niezbędnym ze względu na przepisy fiskalno-księgowe, dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne, bądź prawa międzynarodowe obligują nas do retencji danych.
 6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika, podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. UWAGA!!! Anonimizacja, usunięcie lub korygowanie danych przed otrzymaniem przesyłki z zamówieniem może uniemożliwić jej dostarczenie.
 1. Wdrożyliśmy anonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 2. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

XI.  Pliki cookies

 

 1.      Witryna 5kilomniej.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki komputera. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2.      Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka systemu, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3.      Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4.      Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy by Click w celu optymalizacji działań.
 5.      Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki :

a)     „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b)     pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c)     „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d)     „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)     „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1.      Użytkownik w momencie wejścia na stronę po raz pierwszy, lub po wprowadzeniu zmian proszony jest o zaakceptowanie wykorzystywania plików cookies. W każdej chwili użytkownik ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies dla najpopularniejszych przeglądarek znajduje się w linkach poniżej:

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1 

Internet explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=pl_PL

Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Opera http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html

XII.        Postanowienia końcowe.

        1.        Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą By Click - Andrzej Tomczewski

        2.        Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

        3.        Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

        4.        Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

        5.        Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

        6.        Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony 5kilomniej.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

 .      Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie.

a.     Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony 5kilomniej.pl

b.    Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

        7.        Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

        8.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)

        9.        Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 24.05.2018.

      10.        Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

            

                                                                                                        by - Click   Andrzej Tomczewski

                                                                                                                     Kraków 24.05.2018

 

Nota Prawna - rezultaty stosowania

Rezultaty stosowania produktów i diety Herbalife nie są gwarantowane, zależą od czynników indywidualnych każdej osoby i mogą różnić się od opisanych w treści strony internetowej. 

Produkty Herbalife nie mają właściwości medycznych, leczniczych i terapeutycznych. Podstawowym ich zadaniem jako suplementów odżywczych jest uzupełnianie diety i wsparcie jakości odżywiania.

Produkty Herbalife, ich skład, etykiety są dostępne na stronie naszego serwisu oraz dostosowane i przeznaczone tylko dla dorosłych. 

                                                                                                                  

 

Przed zakupem suplementów Herbalife prosimy o zapoznanie się z treścią składu na etykiecie każdego produktu, eliminując ewentualne uczulenia na gluten, soję, błonnik, laktozę lub inne składniki. Produkty nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży oraz karmiące. Osoby z problemami żołądka i jelit, cierpiące na wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub chorobę refluksową, powinny skonsultować się uprzednio z lekarzem. 

Przed rozpoczęciem stosowania diety i produktów Herbalife w ramach programu kontroli masy ciała oraz odżywiania, zaleca się konsultację z lekarzem, gdyż niewłaściwie stosowanie może zagrażać zdrowiu. 

                                                                                                             by - Click   Andrzej Tomczewski

                                                                                                                     Kraków 24.05.2018


Koszyk z zakupami
Proteinowy drink

Najczęściej kupowane

Producenci

Niezbędnik

Dostawcy

 • Herbalife